KARTAL

Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartal, genellikle dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar. Etçil bir kuştur. Uzun ve kıvrık gagalı geniş kanatlı bir hayvandır.

Dünyada en uçarak yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Görme yetileri çok ilerlemiş olan kartallar, çok yüksek tepelerde, kayalıkların en üst noktalarına yuva yaparlar ve o bölgeye yumurtlarlar. Aile yaşantısı vardır. Yaşamları süresince ek eşle yaşarlar ve aynı yuvayı kullanırlar. Yumurtaların kuluçka devresi 7-8 hafta sürer. En çok 4-5 yumurta yumurtlayan kartal, her üç saatte bir yumurta yapışmasın diye döndürürler, anne ve baba olarak yuvayı sırayla beklerler. Bu zamanın sonucunda yumurtadan çıkan yavruların en iri olanı, başka kardeşlerini yer. Anne ve baba buna seyirci kalır, araya girmek etmezler. Bu kartalların vahşi yaradılışlarının bir getirisidir. Yaklaşık 4 ile 5 yaşına girmiş bir kartal tam olarak erişkin sayılır. Bu yaştan sonra erişkin tüyleri çıkar, kanat uzunluğu 2 metreye yaklaşır. Dünya üstünde tanınan aşağı yukarı yirmi tür kartal yaşar.

Bunların en çok tanınanları; Kaya Kartalı, Tavşancıl Yılan Kartalı, Kara Kartal, Bozkır Kartalıdır. Ülkemizde en çok bulunanı yılan kartalıdır. Çok akıllı bir hayvan olan kartal, yüksek bir yerde çevresi gözetlemeye başlar. Radar gibi bir görme yeteneğine olduğundan, çok uzakta bile olsa yılanı görüp havalanır. Saatte aşağı yukarı 350 Km. sürat ile avına yaklaşır. Yılanı kendisini sokamayacak şekilde yakalayıp, çok yükseklere doğru havalanır. Kayalıklara ya da asfalt yollara istikbal şekilde yılanı bırakır. Kayalara çarpan yılan ölür ve yine gelip avını alan kartal, götürüp yavrusuna verir. Avlanma biçimi budur. Bu şekilde, tavşan, fare, yılan, balık, maymun vb. gibi çoğu hayvanı avlayabilirler.

Öyle ki kırsal hayat alanlarında, bağ, bahçe işi yapar iken ağacın altına yatırılan bebekleri bile çalarak avladığı söylenir. Bir koyunu kaldırabilecek güçtedirler. Bacakları kaygan ve tüysüz olup avını yakaladığı sırada canlı olan av doğrulusunda zarar görmemesi amacıyla özle bir deriye sahiptir. Çok tüylü olmasına karşın toplam tüy ağırlığı yarım kiloyu geçmez. Ortalama 70 ile 100 yıl hayat sürdüren hayvan yaradılışı gereği esaret altında hayatı sevmez.